COOKIES
To make this site work properly, we place small data files called cookies on your device. Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can block or delete these or all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. The cookie-related information is not used to identify you personally.
Vyhľadávač eXtra Search beta umožňuje okamžité vyhľadávanie vo viacerých internetových vyhľadávačoch.

Zadaním formátu vyhľadávania: doména|kľúčové_slová

sa bude vyhľadávať iba na definovanej doméne. Vyhľadávanie v tomto prípade vykonávajú len vyhľadávače Google a Yahoo. Ostatné vyhľadávače sú ignorované.

Pripravuje sa:

- podpora diakritiky pri vyhľadávaní

Existujúce chyby:

- Firefox pri zatváraní okien občas oznámi chybu

© 2003-2023 PhDr. Matej Lednár, PhD.

eXtra Search beta - nezávislé vyhľadávanie vo viacerých známych vyhľadávačoch súčasne.


Active windows: Close all windows
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!
Tento projekt už nie je podporovaný, slúži ako spomienka na minulosť.